Het verleden van kunstuitleen

De kunstuitleen is een fenomeen wat in de afgelopen jaren een enorme spurt in populariteit heeft genomen. Dit komt door de groeiende bekendheid en de toegankelijkheid ervan. Maar wat is kunstuitleen eigenlijk en waar komt het vandaan?

Kunstuitleen is een term met weinige geheimen. Het is precies wat het zegt: het uitlenen van kunst. Dit betekent het in bruikleen of onder verhuur ter beschikking stellen van kunstwerken aan particulieren of organisaties. In Nederland is deze term vrij inzetbaar, iedereen kan en mag zeggen dat hij of zij aan kunstuitleen doet. In Vlaanderen, België is dat niet het geval. Kunstuitleen gebeurt daar alleen door een organisatie, genaamd Kunst in Huis.

De geschiedenis

Kunstuitleen heeft de oorsprong in de jaren 70. Kunstuitleen wordt vaak gebruikt als omschrijving van een handeling, namelijk het uitlenen van kunst. Wat men echter niet weet, is dat kunstuitleen eigenlijk gebruikt dient te worden als aanduiding voor een organisatie die doet aan het uitlenen van kunst. Een kunstuitleen wordt ook wel aangeduid als artotheek. Dit fenomeen is gecreëerd uit idealistische overwegingen. Kunstenaars en kunst bezitters waren van mening dat meer mensen toegang moesten krijgen tot de kunst en de kunstwerken die zij bezitten. Voorbeelden van kunstwerken die tegenwoordig in deze vorm te verkrijgen zijn, kun je bekijken op bijvoorbeeld de website van AbrahamArt.

Het heden en de toekomst

Tegenwoordig is het een erg populair fenomeen geworden, waar dit nog wel uit idealistisch oogpunt bestaat, maar ook de winstgevendheid een duidelijke motivering is bij sommigen. Het is zowel kleinschalig als grootschalig te organiseren en daardoor laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Tegenwoordig zijn voor kunstuitleen Rotterdam, Amsterdam en Den Haag erg populaire steden. Dit komt omdat de grotere steden populair zijn als het gaat om kunst en cultuur. Met de huidige ontwikkelingen zal dit fenomeen alsmaar blijven groeien en een steeds groter gebied beslaan, waardoor de toegankelijkheid ook blijft toenemen.